VOORWAARDEN TRAINIGEN SYT(T)

 1. Je inschrijving is pas definitief na ondertekening van inschrijfformulier en vooruitbetaling van het volledige cursusbedrag.
 2. Wanneer je onverhoopt toch niet mee kunt doen aan de volledige opleiding (200 uurs of 500 uurs), dan gelden de volgende restitutie voorwaarden:
  • Annulering tot 2 maanden voor aanvang van de eerste lesdag: 100 % restitutie van het cursusgeld;
  • Annulering tot 1 maand voor aanvang van de eerste lesdag: 50 % restitutie van het cursusgeld.
  • Verder is er geen restitutie van het cursusgeld mogelijk (ook niet gedeeltelijk). Let op gemiste modules kunnen ingehaald worden binnen 1 jaar. Deze inhaalmogelijkheid wordt door saktiisha aangeboden.
 3. De volledige 200 uurs en 500 uurs SYTT wordt afgerond met de uitreiking van een diploma mits voldaan is aan de volgende voorwaarden:
  • je praktijkexamen voor Hatha Yoga Teacher / Yoga Therapie  “Leading a Class/session” goed afrondt
  • 5 stagelessen hebt gegeven bij Saktiisha of een andere yoga studio
  • je alle modules hebt gevolgd en de benodigde huiswerkopdrachten
  • scriptie/paper schrijft over een yoga thema naar jouw keuze
 4. Bij het volgen van SYT20, SYT50 en SYT150 ontvang je een certificaat.
 5. Iedere student draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor zijn of haar gezondheid. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaar je dat je lichamelijk gezond bent en geen medische klachten hebt die volledige deelname aan het opleidingsprogramma in de weg zouden kunnen staan.
 6. Met het ondertekenen van de SYTT inschrijfformulier stem je er mee in zelf de volledige verantwoordelijkheid te dragen voor alle risico’s, blessures of schade die kunnen ontstaan door deelname aan het opleidingsprogramma. Verder verklaar je bewust en vrijwillig af te zien van toekomstige claims tegen saktiisha of de docent, voor elke blessure of welke schade dan ook die je op zou kunnen lopen door aan het studieprogramma deel te nemen.
 7. Als student aan deze opleiding ben je verplicht blessures die tijdens de opleidingsperiode ontstaan, eventuele zwangerschap en alle medische klachten die je deelname aan het programma kunnen beïnvloeden, zo snel mogelijk aan de docent van deze opleiding te melden.

Welcome to saktiisha!

Want to stay up to date on all our activities? Read more about our studio? Get inspired and motivated for yoga?

 

Sign up for our monthly newsletter. 

 

Saktiisha team

 

You have Successfully Subscribed!