VOORWAARDEN TRAINIGEN SYT(T)

 1. Je inschrijving is pas definitief na ondertekening van inschrijfformulier en vooruitbetaling van het volledige cursusbedrag.
 2. Vanaf aanmelding geldt een bedenktijd van 14 dagen. Deze bedenktijd is niet van toepassing indien binnen deze 14 dagen de opleiding al van start is gegaan en student op 1e dag van de training verschenen is. 
 3. Wanneer je onverhoopt toch niet mee kunt doen aan de volledige opleiding (200 uurs of 500 uurs), dan gelden de volgende restitutie voorwaarden:
  • Annulering tot 2 maanden voor aanvang van de eerste lesdag: 100 % restitutie van het cursusgeld;
  • Annulering tot 1 maand voor aanvang van de eerste lesdag: 50 % restitutie van het cursusgeld.
  • Verder is er geen restitutie van het cursusgeld mogelijk (ook niet gedeeltelijk). Let op gemiste modules kunnen ingehaald worden binnen 1 jaar. Deze inhaalmogelijkheid wordt door saktiisha aangeboden.
  • Eventuele restitutie van het cursusgeld zal binnen 30 dagen teruggestort worden.
 4. De volledige 350 uurs en 500 uurs SYTT wordt afgerond met de uitreiking van een diploma mits voldaan is aan de volgende voorwaarden:
  • je praktijkexamen voor Hatha Yoga Teacher / Yoga Therapie  “Leading a Class/session” goed afrondt
  • 10 stagelessen hebt gegeven bij Saktiisha of een andere yoga studio
  • je alle modules hebt gevolgd en de benodigde huiswerkopdrachten
  • scriptie/paper schrijft over een yoga thema naar jouw keuze
 5. Bij het volgen van SYT20, SYT50 en SYT200 ontvang je een certificaat.
 6. Iedere student draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor zijn of haar gezondheid. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaar je dat je lichamelijk gezond bent en geen medische klachten hebt die volledige deelname aan het opleidingsprogramma in de weg zouden kunnen staan.
 7. Met het ondertekenen van de SYTT inschrijfformulier stem je er mee in zelf de volledige verantwoordelijkheid te dragen voor alle risico’s, blessures of schade die kunnen ontstaan door deelname aan het opleidingsprogramma. Verder verklaar je bewust en vrijwillig af te zien van toekomstige claims tegen saktiisha of de docent, voor elke blessure of welke schade dan ook die je op zou kunnen lopen door aan het studieprogramma deel te nemen.
 8. Als student aan deze opleiding ben je verplicht blessures die tijdens de opleidingsperiode ontstaan, eventuele zwangerschap en alle medische klachten die je deelname aan het programma kunnen beïnvloeden, zo snel mogelijk aan de docent van deze opleiding te melden.
 9. Klachtenregeling en procedure:

  Indien er een geschil ontstaat tussen een cursist en saktiisha kan de deelnemer ervoor kiezen gebruik te maken van de klachtenregeling. De deelnemer wordt geïnformeerd over deze regeling in het intakegesprek en krijgt op papier de te volgen procedure hiervoor.
  a.Cursist dient de klacht schriftelijke te melden bij saktiisha en krijgt binnen 7 dagen een reactie.
  b.saktiisha en cursist zullen samen naar mogelijke oplossingen kijken.
  c.Indien het geschil niet opgelost kan worden, zal deze een onafhankelijke derde partij t.w.  Yoga Alliance International (www.yogaalliance.in) in behandeling worden genomen.
  d.Beoordeling en uitsluitsel door deze derde partij zal zowel voor saktiisha als de cursist bindend zijn.
  e.Een klacht zal binnen 4 weken afgehandeld worden. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de cursist hiervan binnen de 4 weken in kennis worden gesteld. Uitstel zal toegelicht worden met een indicatie van wanneer de cursist uitsluitsel kan verwachten.
  f.Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
  g.Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar worden bewaard.