Algemene Voorwaarden Saktiisha

ALGEMENE VOORWAARDEN SAKTIISHA – januari 2019

Download de Algemene Voorwaarden

1. Definities

 • saktiisha yoga centre : Hierna te noemen saktiisha, gevestigd te Javastraat 12, 2585 AN in Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59894288.
 • Klant: degene die yogalessen, workshops, cursussen en/of opleidingen volgt of wenst te volgen bij saktiisha.
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van saktiisha die op saktiisha’s website staan gepubliceerd opwww.saktiisha.com en tevens in de studio verkrijgbaar zijn in hardcopy.
 • Een Yoga Lessenkaart: zoals beschreven in paragraaf 3.6.
  Lidmaatschap: een Lidmaatschap die wordt aangeboden of is aangeboden door Saktiisha en die door de Klant dient te worden betaald of is betaald om yogalessen te kunnen volgen bij saktiisha.
 • Proeflessen: een eenmalige proefles die door de Klant dient te worden betaald om een yogales voor de eerste keer uit te proberen.
 • Losse les: een losse les bij saktiisha die door de Klant dient te worden betaald, anders dan via een Lidmaatschap of een proefles of een Lessenkaart
 • Workshop, cursus of opleiding: een Workshop, Cursus of opleiding die wordt of is aangeboden door saktiisha en die door de Klant dient te worden betaald of is betaald om een workshop, cursus of opleiding te volgen bij saktiisha.
 • Prijslijst: De huidige prijslijst zoals gepubliceerd op de website van saktiisha.
 • Promoties: aanbiedingen; deze kunnen niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen of kortingen
 • Website: de website van saktiisha: http://www.saktiisha.com

2. Toepassing

 • Deze voorwaarden zijn geldig voor alle lidmaatschappen en voor zover van toepassing ook de yoga Lessenkaart, losse les, proefles en workshops, cursussen en opleidingen. Deelname aan één van de lessen, workshops, cursussen en opleidingen betekent voor de klant akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 • Indien noodzakelijk kan saktiisha de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen. De huidige en geldige voorwaarden zijn altijd beschikbaar via de website van saktiisha en in hardcopy in de studio. saktiisha zal eventuele wijzigen per e-mail aankondigen en of via de website.

3. Lidmaatschap

 • Klanten kunnen yogalessen volgen op basis van een lidmaatschap. Voor Klanten die voor het eerst bij saktiisha komen is een Proefles/kaart beschikbaar en eventueel Losse lessen volgens de de Prijslijst van saktiisha.
 • Op het moment dat de Klant zicht inschrijft en het lidmaatschap betaalt, verwerkt saktiisha het lidmaatschap in hun systeem en dient de Klant de algemene voorwaarden te accepteren, waarop het lidmaatschap ingaat en de klant maandelijks zijn of haar lidmaatschapsgeld betaalt.
 • De Klant kan kiezen uit de volgende Lidmaatschappen die saktiisha biedt:
  • saktiisha MEMBERSHIP – 2 lessen per week
   Duur: doorlopend met 1 kalendermaand opzegtermijn voor de 1e van de maand. Minimum periode 3  maanden, exclusief 1 kalendermaand opzegtermijn. Dit abonnement geeft toegang tot 2 lessen per week.
   Prijs volgens Prijslijst gepubliceerd op de website maandelijks te incasseren door saktiisha van de bankrekening van de klant. Meerprijs geldig bij geen machtiging voor incasso.
  • saktiisha MEMBERSHIP Unlimited  Duur: doorlopend met 1 kalendermaand opzegtermijn voor de 1e van de maand. Minimum periode 3  maanden, exclusief 1 kalendermaand opzegtermijn. Prijs volgens Prijslijst gepubliceerd op de website maandelijks te incasseren door saktiisha van de bankrekening van de klant. Meerprijs geldig bij geen machtiging voor incasso.
  • saktiisha 1 Month Card – Onbeperkt aantal lessen per 4 weken
   Duur: geldig voor 4 weken vanaf startdatum en voor onbeperkt yogalessen in deze periode
   Prijs volgens Prijslijst gepubliceerd op de website maandelijks te betalen door Klant
  • saktiisha 3 Month Card – Onbeperkt aantal lessen voor 3 maanden
   Duur: geldig 3 maanden vanaf startdatum en voor onbeperkt yogalessen in deze periode
   Prijs volgens Prijslijst gepubliceerd op de website maandelijks te betalen door Klant
  • saktiisha 6 Month Card – Onbeperkt aantal lessen voor 6 maanden
   Duur: geldig voor 6 maanden vanaf startdatum en voor onbeperkt yogalessen in deze periode
   Prijs volgens Prijslijst gepubliceerd op de website maandelijks te betalen door Klant
  • saktiisha 12 Month Card – Onbeperkt aantal lessen voor 12 maanden
   Duur: geldig voor 12 maanden vanaf startdatum en voor onbeperkt yogalessen in deze periode
   Prijs volgens Prijslijst gepubliceerd op de website maandelijks te betalen door Klant

Alle prijzen in de Prijslijst zijn inclusief BTW.

 • saktiisha geeft korting aan 60 plussers en aan voltijd Studenten op vertoon van hun Klantenkaart of OV-Klantenkaart. Zie hiervoor de actuele prijslijst op de website.
 • saktiisha geeft korting aan kinderen tot 17 jaar (op vertoon van een ID bij twijfel).
 • saktiisha biedt Lessenkaarten naast Lidmaatschappen. Deze kaarten geven toegang voor een specifiek aantal yogalessen bij saktiisha. De 5 lessenkaart is geldig voor 3 maanden. De 10 Lessenkaart is beschikbaar met een geldigheid van zes (6) maanden. De 20 lessenkaart is geldig voor negen (9) maanden.
 • De bepalingen van paragraaf 7 met betrekking tot beëindiging en opschorting zijn niet van toepassing op een 3 of 20 Lessenkaart van saktiisha. Na verloop van geldigheidstermijn van een leskaart vervallen de tegoeden op de leskaart. Reeds aangeschafte leskaarten kunnen onder geen beding worden ingeleverd om lesgeld terug te vorderen.
 • Naast lidmaatschappen, proeflessen, losse lessen of kaarten biedt saktiisha workshops, cursussen en opleidingen op het gebied van yoga, meditatie, andere vormen van lichaamsbeweging of op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. De prijzen hiervoor verschillen per Workshop, Cursus en opleiding.

4. Betaling en prijswijzigingen

4.1 Een lidmaatschap, Losse les, Proefles, Kaarten, Workshops, Cursussen en/of opleidingen moeten voor aanvang zijn betaald door de Klant. Een workshop/cursus moet uiterlijk binnen 5 dagen na aanmelding / inschrijving te worden betaald. Een opleiding dient o.b.v. gemaakte afspraken betaald te worden.
4.2 Betaling zal plaatsvinden via automatische overboeking door de Klant of automatische incasso door saktiisha of via PIN of contant in de studio van saktiisha.
4.3 De prijzen kunnen tussentijds worden verhoogd. Klanten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

5. Gedragscode / huisregels

5.1 Iedere klant dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen het pand waar de lessen plaatsvinden:

 • Niet roken in het pand.
 • Geen schoenen in de yogaruimtes.
 • De (fysieke) integriteit van de Klanten zal ten alle tijden worden gerespecteerd. Sexuele intimidatie wordt niet getolereerd.

5.2 De leiding van saktiisha behoudt zich het recht voor de klant deelname aan de lessen te weigeren en lidmaatschap per direct te beëindigen indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

6. Lesrooster

6.1 Het huidige lesrooster is beschikbaar op de website. saktiisha behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen in het Lesrooster zullen zover mogelijk van te voren worden aangekondigd door saktiisha via de website of via e-mail.
6.2 saktiisha behoudt zich het recht voor om een ingeroosterde les te annuleren of de docent(e) te wijzigen in geval van overmacht. In een dergelijk geval zullen lesgelden niet worden vergoed aan de Klant.
Op de website staan de vakanties vermeld waarop geen yogalessen plaatsvinden bij saktiisha.

7. Reserveren en annuleren van lessen en niet opdagen voor gereserveerde lessen

Klanten die een Lidmaatschap hebben dienen online een plek te reserveren om er zeker van te zijn dat er plek is voor hen in de les. Het niet reserveren kan betekenen dat de Klant naar een les komt en er geen plek is. Voor Klanten die voor de eerste keer komen zal een plek worden gereserveerd door saktiisha zodra zij zich aanmelden voor een Proefles via het aanmeldingsformulier op saktiisha’s website.
Een gereserveerde les kan online kosteloos worden geannuleerd tot twee (2) uur voor aanvang van de les. Annuleringen die korter dan 2 uur van tevoren worden gedaan worden volledig in rekening gebracht. Er zal 1 les automatisch van het lessenkaart worden afgeschreven, of indien de Klant geen krediet heeft op zijn of haar account dan zal deze bij de eerstvolgende bezoek worden verrekend. Bij een onbeperkt abonnement zal er kosten van een proefles per incident in rekening gebracht worden.
Het niet opdagen voor een gereserveerde les zal tevens volledig in rekening worden gebracht aan de Klant door het bedrag automatisch te verrekenen met zijn of haar krediet. 1 les bij kaarten en 100%  van de kosten van een proefles bij onbeperkt maandabonnees.

8. Beëindiging and bevriezing van Lidmaatschap

8.1 De Klant kan Lidmaatschap beëindigen rekening houdende met 1 volledige kalendermaand opzegtermijn. Opzeggen dient voor de 1e van de maand te geschieden door een e-mail te sturen naar info@saktiisha.com. Lesgelden worden niet vergoedt tenzij de Klant voldoet aan de bepalingen in paragraaf 7.2.
8.2 In het geval van langdurige ziekte of blessure, komt de Klant in aanmerking voor opschorting van zijn of haar Lidmaatschap of Kaart gedurende een maximale periode van 6 maanden. Een aanvraag voor opschorting dient schriftelijk te worden ingediend samen met een doktersverklaring per e-mail naar info@saktiisha.com
8.3 Tijdens de geldigheid van een Lidmaatschap heeft de Klant het recht om een (1) keer per jaar zijn of haar Lidmaatschap te bevriezen gedurende maximal een (1) maand in verband met het opnemen van vakantie. Een verzoek voor bevriezing vanwege vakantie dient schriftelijk te worden ingediend per e-mail aan info@saktiisha.com

9. Reserveren en annuleren van workshops, cursussen en opleidingen

9.1 Reserveringen voor workshops kan online tot 3 werkdagen voor start kosteloos worden geannuleerd. Reserveringen voor cursussen  kunnen tot 5 werkdagen online kosteloos worden geannuleerd. Voor het niet tijdig annuleren zal aan de Klant alsnog de gehele workshop of cursus in rekening worden gebracht.
Een opleiding kan binnen de separaat gesteld termijn geannuleerd worden (zie aparte voorwaarden bij opleidingen)
9.2 saktiisha behoudt zicht het recht voor een workshop of cursus te annuleren of wijzigen bij onvoldoende inschrijvingen of in geval van overmacht. In een dergelijk val zal de Klant zijn of haar workshop of cursusgeld of terug ontvangen. Voor trainingen gelden andere voorwaarden lees meer

10. Aansprakelijkheid

10.1 saktiisha kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de Klant.
10.2 Iedere Klant die bij saktiisha lessen en of workshops of cursussen volgt is verplicht een zwangerschap en of lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de Docent.
10.3. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en daarbij accepteert de Klant het risico van eventueel oplopen van blessures of letsel.
saktiisha biedt de volgende richtlijnen om een risico op blessure of letsel te beperken:

 • Raadpleeg altijd je huisarts voordat je met een yoga les begint wanneer je niet zeker weet of je helemaal gezond bent of als je zwanger bent
 • Indien je een blessure hebt of andere lichamelijke klacht informeer dan altijd de docent(e) voordat je met een yogales begint
 • Luister en volg de instructies op van de docent(e)
 • Luister goed naar je eigen lichaam en de lichamelijk beperkingen
 • Doe geen oefeningen die pijnlijk voor je zijn
 • Stel vragen als je niet zeker bent hoe een oefening moet worden uitgevoerd

11. Privacy

saktiisha gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens van 8 december 1992. saktiisha zal persoonlijke informatie van klanten nooit aan derden verstrekken zonder uw persoonlijke toestemming.