Mindfulness

MEditationorange

Onder het programma van saktiisha geven verschillende docenten Mindfulness lessen en workshops.

Mindfulness is leren, volledig in het moment aanwezig te zijn, zonder oordeel, verstorende emoties en gedachten. Mindfulness is de 7de stap uit het achtvoudig pad naar verlichting van de Boeddha en 6e pad van het 8-voudige pad van yoga (patanjali). De Boeddha leefde rond 450 jaar voor christus en heeft onderzocht hoe het lijden van mensen vermindert kan worden en het geluk kan worden vergroot.

Doelstelling:

het bewustzijn te verruimen, het zelfinzicht te vergroten en via transformatie technieken, handvaten aan te reiken waardoor het zelfsturend vermogen toeneemt, het lijden afneemt en het geluk wordt vergroot. Zelfbewustwording en geluk zijn sterk onderling verbonden.
Deze workshops kunnen apart of in zijn totaliteit gevolgd worden.